lista želja

O srebru

O srebru

 

Srebro je plemenit metal, vrlo svijetao, sivo-bijele boje, sjajan i lako obradiv.

Uz zlato, srebro je najčešći i najomiljeniji materijal za izradu nakita još od davnih antičkih vremena.

Kao sirovina čisto srebro je vrlo mekano. Da bi se povećala njegova čvrstoća i mogućnosti primjene, koriste se legure i to najčešće u odnosu 92,5% srebra te 7,5% nekih drugih metala, najčešće bakra.

Za oznaku takve legure na srebrnom nakitu se utiskuje broj 925. Legura može biti izrađena i drugim odnosom metala, pa na nekim mjestima možemo vidjeti žigove 800 ili 950.

U Dominik nakitu nalazi se srebro čistoće oznake 925.